Genomsnittlig tandläkarvård som FPA ersatt

Variabler

Inställningar
Variablernas placering
Apua
Apua
Upp
Flytta
Ner
Apua
Upp
Flytta
Ner
Apua
Upp
Flytta
Ner

Ordning

Format

Utskrift (PDF)

FPA / analytik- och statistikgruppen / NIT249A

Rapporten laddas ...

Rapporten laddas ...