Hushåll med allmänt bostadsbidrag, genomsnittliga bidragsbelopp och boendeutgifter och hushållets inkomster

Variabler

Inställningar
Variablernas placering
Apua
Apua
Upp
Flytta
Ner
Apua
Upp
Flytta
Ner
Apua
Upp
Flytta
Ner
Val av region

Apua

Nummerkod vid val av region

Övriga

Ordning

Format

Utskrift (PDF)

FPA / analytik- och statistikgruppen / NIT219A

Rapporten laddas ...

Rapporten laddas ...