Använda tolkningstimmar och antal tolkningsbeställningar (Kommunen för tolkningsuppdraget)

Variabler