Raportin vuoden 2020 tietoja on muutettu 28.7.2021. Vuoden 2021 tiedot julkaistaan myöhemmin vuonna 2021.

Mottagare av allmänt bostadsbidrag och inkomster som inverkar på bidraget

Variabler

Inställningar
Variablernas placering
Apua
Apua
Upp
Flytta
Ner
Apua
Upp
Flytta
Ner
Apua
Upp
Flytta
Ner
Val av region

Apua

Nummerkod vid val av region

Övriga

Ordning

Format

Utskrift (PDF)

FPA / analytik- och statistikgruppen / NIT162A

Rapporten laddas ...

Rapporten laddas ...