Raportin tietoja on korjattu 17.1.2019. Aikatyypillä vuosi oli vuoden 2018 tiedoissa virheellisesti vuoden 2017 luvut.

Utbetalda allmänna bostadsbidrag

Variabler

Inställningar
Variablernas placering
Apua
Apua
Upp
Flytta
Ner
Apua
Upp
Flytta
Ner
Apua
Upp
Flytta
Ner
Val av region

Apua

Nummerkod vid val av region

Övriga

Ordning

Format

Utskrift (PDF)

FPA / analytik- och statistikgruppen / NIT149A

Rapporten laddas ...

Rapporten laddas ...