Asunnon hallintamuoto -luokittelijan tiedoissa on havaittu mahdollinen virhe päävuokra-asuntojen osalta. Tiedot ovat tarkastettavana viimeisimpien vuosien osalta.

Utbetalda bostadsbidrag för pensionstagare

Variabler

Inställningar
Variablernas placering
Apua
Apua
Upp
Flytta
Ner
Apua
Upp
Flytta
Ner
Apua
Upp
Flytta
Ner
Val av region

Apua

Nummerkod vid val av region

Övriga

Ordning

Format

Utskrift (PDF)

FPA / analytik- och statistikgruppen / NIT112A

Rapporten laddas ...

Rapporten laddas ...