Raportin perustoimeentulotuen maksettujen etuuksien tietoja tammi-heinäkuulta 2018 on korjattu 13.9.2018.

Mottagare av FPA-förmåner och utbetalda förmåner

Variabler

Inställningar
Variablernas placering
Apua
Apua
Upp
Flytta
Ner
Apua
Upp
Flytta
Ner
Apua
Upp
Flytta
Ner
Val av region

Apua

Nummerkod vid val av region

Övriga

Ordning

Format

Utskrift (PDF)

FPA / analytik- och statistikgruppen / NIT100A

Rapporten laddas ...

Rapporten laddas ...