Raportin huhtikuun 2018 tietoja on korjattu 23.5.2018

Uppföljning av arbetsmarknadsstödet: Arbetsmarknadsstöd som delfinansieras av kommunen

Variabler

Inställningar
Variablernas placering
Apua
Apua
Upp
Flytta
Ner
Apua
Upp
Flytta
Ner
Apua
Upp
Flytta
Ner
Val av region

Apua

Nummerkod vid val av region

Övriga

Ordning

Format

Utskrift (PDF)

FPA / analytik- och statistikgruppen / NIT089C

Rapporten laddas ...

Rapporten laddas ...