Tätä raporttia ei enää päivitetä. Vastaavat tiedot löytyvät raportilta "Voimassa olleet, alkaneet ja päättyneet lääkekorvausoikeudet 2019-".

Beviljade rätter till läkemedelsersättning: gällande, inledda och avslutade

Variabler