Raportissa reseptillä tarkoitetaan yhdellä kertaa apteekista toimitettua tietyn lääkevalmisteen erää.

Receptbelagda läkemedel som ordinerats av tandläkare

Variabler

Inställningar
Val av region
Övriga

Ordning

Format

Utskrift (PDF)

Kelasto-rapporter | FPA/ forskning / NIT056J

Rapporten laddas ...

Rapporten laddas ...