Tulosta

Työmarkkinatukiseuranta: Aktivointiaste

NIT231A

Aihe

Työttömät / Työmarkkinatukiseuranta

Tietosisältö

Raportilla on tiedot työmarkkinatuen saajista kuukauden lopussa korvausperusteen mukaan sekä sellaisista palkkatuella työllistetyistä tai starttirahaa saavista henkilöistä, joiden palkkatukea tai starttirahaa on rahoitettu työmarkkinatukimäärärahoista. Vuodesta 2015 lähtien palkkatukea tai starttirahaa koskevat tiedot kuvaavat kaikkien työmarkkinatukeen oikeutettujen palkkatuella tai starttirahalla työllistettyjen määrää. Tukien rahoitukseen ei enää käytetä työmarkkinatukimäärärahoja.

Palkkatuen ja starttirahan tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) rekisteritietoihin, työmarkkinatuen saajatiedot Kelan tilastoihin.

Aktivointiaste on työmarkkinatuen aktiivitoimenpiteillä olevien, palkkatuella työllistettyjen tai starttirahaa saavien osuus kaikista raportin käsittämistä henkilöistä.

Raportin tiedot saa eriteltynä maksettujen työttömyysetuuspäivien tai työmarkkinatukipäivien määrän mukaan.

Kotoutumistukena maksettu työmarkkinatuki ei ole mukana raportin tiedoissa vuosina 2010–2014. Vuoden 2015 alussa kotoutumistukena maksettavasta työmarkkinatuesta luovuttiin, ja tuen saajat siirtyivät tavallisen työmarkkinatuen saajiksi.

Muuttujat ja luokitukset

Tilastointiaika

Kuukausittain vuodesta 2010 alkaen.

Päivitystiheys

Kuukausittain noin neljän kuukauden viiveellä. Vuoden keskiarvotiedot huhtikuussa.

Tietolähde

Kela (työmarkkinatuen tiedot), TEM (palkkatuen ja starttirahan tiedot).

Lisätietoja

Lisätietoja työmarkkinatuesta Kelan Tilastot-sivuilla www.kela.fi » Tilastot » Tilastot aiheittain » Tilasto Kelan työttömyysturvasta ja Kelan internet-sivuilla www.kela.fi » Työttömät.

Yhteystiedot

Heidi Kemppinen
Kela, analytiikka- ja tilastoryhmä
puh. 020 634 1307
sähköposti: tilastot@kela.fi

Ville Heinonen
Työ- ja elinkeinoministeriö
puh. 029 504 7047
sähköposti: etunimi.sukunimi@tem.fi