Yleisen asumistuen saajaruokakunnat, keskimääräiset tuet, asumismenot ja ruokakunnan tulot

NIT219A

Aihe

Asumistuet / Yleinen asumistuki

Tietosisältö

Yleistä asumistukea saaneet ruokakunnat tilastointikuukauden aikana sekä heidän keskimääräinen asumistuki, asumismenot ja asumistukitulot kuukaudessa.

Raportille on laskettu ruokakunnan asumismenojen osuus asumistukeen vaikuttaneista tuloista ennen asumistukea sekä asumistuen jälkeen. Lisäksi raportilla on tiedot yleisen asumistuen saajien keskimääräisestä asunnon pinta-alasta ja asumismenoista pinta-alaneliötä kohden.

Ruokakunnan elämäntilanne on päätelty vuoden 2015 tiedoista alkaen ruokakunnan tulojen mukaan ja yksi ruokakunta tilastoituu aina yhteen elämäntilanneluokkaan. Vuosien 2007–2014 tiedoissa ruokakunnan elämäntilanne on päätelty erikseen hakijan ja puolison tulojen mukaan, ja sama ruokakunta voi tilastoitua kahteen eri elämäntilanneluokkaan.

Muuttujat ja luokitukset

Tilastointiaika

Vuositiedot vuodesta 2007. Kuukausitiedot kuluvalta ja kahdelta edeltävältä vuodelta.

Päivitystiheys

Kuukausittain. Vuositiedot tammikuussa.

Tietolähde

Kela. Yleisen asumistuen käsittelyjärjestelmästä muodostetut tilastointitiedostot (kokonaisaineisto).

Lisätietoja

Lisätietoja yleisestä asumistuesta www.kela.fi » Tilastot » Tilastot aiheittain » Tilasto yleisestä asumistuesta ja www.kela.fi » Asumisen tuet » Yleinen asumistuki.

Yhteystiedot

Kela, tilastotietopalvelu
sähköposti: tilastot@kela.fi