Yleisen asumistuen saajaruokakuntien tulolajit

NIT162A

Aihe

Asumistuet / Yleinen asumistuki

Tietosisältö

Yleistä asumistukea saavat ruokakunnat ja keskimääräinen asumistukitulo lajin mukaan (e/ruokakunta/tilastokuukausi) vuoden lopussa. Ruokakunnalla voi olla useita tulolajeja.

Yleisen asumistuen saajaruokakunnan muodostavat samassa asunnossa pysyvästi asuvat henkilöt tai henkilö. Vain Suomessa asuvan henkilön katsotaan pysyvästi kuuluvan ruokakuntaan. Ruokakuntaa edustaa asunnon haltija tai puoliso tai se, jonka nimissä vuokra- tai hallintasopimus on.

Ruokakunnan elämäntilanne on päätelty vuoden 2015 tiedoista alkaen ruokakunnan tulojen mukaan ja yksi ruokakunta tilastoituu aina yhteen elämäntilanneluokkaan. Vuosien 2007–2014 tiedoissa ruokakunnan elämäntilanne on päätelty erikseen hakijan ja puolison tulojen mukaan, ja sama ruokakunta voi tilastoitua kahteen eri elämäntilanneluokkaan.

Muuttujat ja luokitukset

Tilastointiaika

Vuoden lopun tieto vuodesta 2007.

Päivitystiheys

Vuoden lopun tieto tammikuussa.

Tietolähde

Kela. Yleisen asumistuen käsittelyjärjestelmästä muodostetut tilastointitiedostot (kokonaisaineisto).

Lisätietoja

Lisätietoja yleisestä asumistuesta www.kela.fi » Tilastot » Tilastot aiheittain » Tilasto yleisestä asumistuesta ja www.kela.fi » Asumisen tuet.

Yhteystiedot

Kela, tilastotietopalvelu
sähköposti: tilastot@kela.fi