Mottagare av räntebidrag för studielån och utbetalda räntebidrag

NIT159A

Tema

Studerande / Studieförmåner

Datainnehåll

Mottagare av räntebidrag för studielån, utbetalda räntebidrag och genomsnittliga räntebidrag (euro/statistikföringsperiod/mottagare).

Med räntebidrag avses att FPA betalar räntorna på statsgaranterade studielån i sin helhet utan återbetalningsskyldighet.

Alla med små inkomster är berättigade till räntebidrag efter att räntorna på marknadsbundna studielån inte längre läggs till lånekapitalet.

Variabler och klassificeringar

Statistikföringstid

Årsuppgifter från 2007. Månadsuppgifter för innevarande år och de två föregående åren.

Uppdateringsfrekvens

Varje månad. Årsuppgifter i januari.

Källa

FPA. Statistikregister bildat ur handläggningssystemet för studiestödsförmåner (totalmaterial).

Ytterligare information

Närmare information om räntebidrag finns på www.fpa.fi » Om FPA » Statistik » Statistik efter ämne » Studiestöd och under Studerande » Räntebidrag.

Kontaktinformation

FPA, statistiktjänsten
e-post: tilastot@kela.fi