Sairauspäivärahojen saajat kuukauden lopussa

NIT121A

Aihe

Sairastaminen / Sairauspäivärahat

Tietosisältö

Sairauspäivärahaa maksetaan sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden perusteella.

Sairauspäivärahojen tilasto sisältää

Muuttujat ja luokitukset

Tilastointiaika

Vuoden lopun tiedot vuodesta 2006, kuun lopun tiedot kuluvalta ja kahdelta edeltävältä vuodelta.

Päivitystiheys

Tiedot ajetaan kuukausittain kahden kuukauden viiveellä, mikä tarkoittaa, että tilastoitavan kuukauden viimeiseen päivään kohdistuvia päivärahoja poimitaan kahden seuraavan kuun maksuista.

Tietolähde

Kela. Sairauspäivärahojen etuusjärjestelmästä muodostettu tilastointitiedosto (kokonaisaineisto).

Lisätietoja

Lisätietoja sairauspäivärahoista www.kela.fi » Tietoa Kelasta » Tilastot » Tilastot aiheittain » Sairauspäivärahat ja www.kela.fi » Henkilöasiakkaat » Sairastaminen » Sairauspäivärahat.

Yhteystiedot

Kela, tilastotietopalvelu
sähköposti: tilastot@kela.fi