Mottagare av barnavårdsstöd vid månadens slut

NIT118A

Tema

Barnfamiljer / Barnavårdsstöd

Datainnehåll

Antalet familjer med barnavårdsstöd och antalet barn för vilka betalats stöd vid månadens och årets slut, utbetalda stöd samt genomsnittligt stödbelopp per månad. Utöver de lagstadgade stöden ger rapporten uppgifter om kommuntillägg som betalats via FPA.

Med barnavårdsstöd avses ekonomiskt stöd för ordnande av barnavård. Stödet utges i form av stöd för hemvård (hemvårdsstöd), stöd för privat vård (privatvårdsstöd), partiell vårdpenning eller flexibel vårdpenning.

Variabler och klassificeringar

Statistikföringstid

Uppgifterna vid årets slut sedan 2007. Månadsuppgifter för innevarande år och de två föregående åren.

Uppdateringsfrekvens

En gång per månad med två månaders eftersläpning. Uppgifterna vid årets slut finns att tillgå i mars.

Källa

FPA. Statistikregister ur handläggningssystemet för barnavårdsstöd (totalmaterial).

Ytterligare information

Närmare information om barnavårdsstöd finns på www.fpa.fi » Om FPA » Statistik » Statistik efter ämne » arnavårdsstöd och under Privatpersoner » Barnfamiljer » Barnavårdsstöd » Stöd för hemvård.

Kontaktinformation

FPA, statistiktjänsten
e-post: tilastot@kela.fi