Sotilasavustuksen saajat ja maksetut sotilasavustukset

NIT117A

Aihe

Asevelvolliset

Tietosisältö

Sotilasavustuksen saajat, tuen piirissä olevat sekä maksetut ja keskimääräiset avustukset (e/kk/saaja).

Sotilasavustuksen osia ovat perusavustus, asumisavustus, erityisavustus, opintolainan korot ja elatusavustus.

Etuudensaajana voi olla asevelvollinen itse, asevelvollisen omainen tai elatusavustukseen oikeutettu lapsi. Vapaaehtoisessa asepalveluksessa olevat naiset rinnastetaan asevelvollisiin.

Muuttujat ja luokitukset

Tilastointiaika

Vuositiedot vuodesta 2008. Kuukausitiedot kuluvalta ja kahdelta edelliseltä vuodelta.

Päivitystiheys

Kuukausittain. Vuositiedot tammikuussa.

Tietolähde

Kela. Sotilasavustuksen käsittelyjärjestelmästä muodostetut tilastointitiedostot (kokonaisaineisto).

Lisätietoja

Lisätietoja sotilasavustuksesta www.kela.fi » Tietoa Kelasta » Tilastot » Tilastot aiheittain » Sotilasavustus ja www.kela.fi » Henkilöasiakkaat » Asevelvolliset.

Yhteystiedot

Kela, analytiikka- ja tilastoryhmä
sähköposti: tilastot@kela.fi