Mottagare av barnavårdsstöd och utbetalda barnavårdsstöd

NIT113A

Tema

Barnfamiljer / Barnavårdsstöd

Datainnehåll

Antalet familjer med barnavårdsstöd och antalet barn för vilka betalats stöd under statistikföringsperioden, utbetalda stöd samt genomsnittligt stödbelopp per månad. Utöver de lagstadgade stöden ger rapporten uppgifter om kommuntillägg som betalats via FPA.

Med barnavårdsstöd avses ekonomiskt stöd för ordnande av barnavård. Stödet utges i form av stöd för hemvård (hemvårdsstöd), stöd för privat vård (privatvårdsstöd), partiell vårdpenning eller flexibel vårdpenning.

Variabler och klassificeringar

Statistikföringstid

Årsuppgifter från 2007. Månadsuppgifter för innevarande år och de två föregående åren.

Uppdateringsfrekvens

Varje månad. Årsuppgifter i januari.

Källa

FPA. Statistikregister ur handläggningssystemet för barnavårdsstöd (totalmaterial).

Ytterligare information

Närmare information om barnavårdsstöd finns på www.fpa.fi » Om FPA » Statistik » Statistik efter ämne » Barnavårdsstöd och under Privatpersoner » Barnfamiljer » Barnavårdsstöd » Stöd för hemvård.

Kontaktinformation

FPA, statistiktjänsten
e-post: tilastot@kela.fi