Kelan kuntoutuspalvelujen saajat ja kustannukset

NIT099A

Aihe

Kuntoutus / Kuntoutuspalvelut

Tietosisältö

Kelan kuntoutuspalvelujen saajat, kustannukset ja keskimääräiset (euroa/tilastointiajanjakso/saaja) kustannukset.

Kuntoutuja on henkilö, jolle on kyseisen vuoden aikana kustannettu kuntoutusta. Kuntoutustoimenpidepäätös on saatettu tehdä jo aikaisemmin. Kuntoutujiksi luetaan myös ne henkilöt, joille on maksettu pelkästään Kelan myöntämää kuntoutusrahaa (Laki Kelan kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista). Kyseisten kuntoutusrahan saajien kuntoutustoimenpidetietoa ei voida päätellä vuodelta 2013, minkä vuoksi tiedoissa, joissa esitetään toimenpideluokitus, he sisältyvät vain yhteissummaan.

Negatiiviset kustannuksia (esim. palautukset) ei näytetä erikseen, vaan ne on laskettu vain yhteissummaan.

Kustannetulla toimenpiteellä tarkoitetaan kuntoutuksena kustannettua kuntoutustoimenpidettä (esim. Sopeutumisvalmennuskurssi, Ammatillinen kuntoutus, Psykoterapiajakso).

Mikäli henkilö on tilastojaksolla saanut useampia kuntoutuspäätöksiä, joihin on kuntoutuksen perusteeksi merkitty eri pääsairaus, tilastoituvat ne tässä raportissa erillisiksi sairauksiksi. Yhteissummassa henkilö esiintyy vain kerran.

Muuttujat ja luokitukset

Tilastointiaika

Vuositiedot vuodesta 2007. Kuukausitiedot kuluvalta ja kahdelta edelliseltä vuodelta.

Päivitystiheys

Kuukausittain. Vuositiedot tammikuussa.

Tietolähde

Kela. Kuntoutuksen etuusjärjestelmästä muodostettu tilastointitiedosto (kokonaisaineisto).

Lisätietoja

Lisätietoja kuntoutuksesta www.kela.fi » Tietoa Kelasta » Tilastot » Tilastot aiheittain » Kelan kuntoutus ja www.kela.fi » Henkilöasiakkaat » Kuntoutus.

Yhteystiedot

Kela, tilastotietopalvelu
sähköposti: tilastot@kela.fi