Sairauspäivärahojen saajat ja maksetut sairauspäivärahat

NIT098A

Aihe

Sairastaminen / Sairauspäivärahat

Tietosisältö

Sairauspäivärahaa maksetaan sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden perusteella.

Sairauspäivärahojen tilasto sisältää:

Muuttujat ja luokitukset

Tilastointiaika

Vuositiedot vuodesta 2006. Kuukausitiedot kuluvalta ja kahdelta edeltävältä vuodelta.

Päivitystiheys

Kuukausittain, vuositiedot tammikuussa.

Tietolähde

Kela. Sairauspäivärahojen etuusjärjestelmästä muodostettu tilastointitiedosto.

Lisätietoja

Lisätietoja sairauspäivärahoista www.kela.fi » Tietoa Kelasta » Tilastot » Tilastot aiheittain » Sairauspäivärahat ja www.kela.fi » Henkilöasiakkaat » Sairastaminen » Sairauspäivärahat.

Yhteystiedot

Kela, tilastotietopalvelu
sähköposti: tilastot@kela.fi