Opintotuen saajat ja maksetut tuet

NIT090A

Aihe

Opiskelijat / Opintoetuudet

Tietosisältö

Raportilla on tiedot opintotuen saajista, maksetuista tuista ja keskimääräisistä tuista tilastointijakson aikana. Opintotuen saajia ovat opintorahaa, asumislisää tai opintolainan valtiontakauksen saaneet henkilöt. Maksettuihin tukiin on tilastoitu säännöllisten tai takautuvien maksujen lisäksi myös opintoetuuksien palautukset. Keskimääräiseen opintotukeen (euroa/saaja) on tilastoitu ainoastaan säännöllisesti maksetut tuet ja opintolainan valtiontakauksen euromäärä.

Opintotuen saajat ja maksetut etuudet tilastoidaan kalenterivuosittain, lukuvuosittain ja kuukausittain. Lukuvuosi alkaa elokuun alussa ja päättyy seuraavan vuoden heinäkuun lopussa.

Oppilaitosaste määräytyy etuuden maksutapahtumaan liittyvän oppilaitosnumeron perusteella. Oletusarvoisesti opintotuen saaja tilastoituu tilastointijakson viimeisimmän maksutapahtuman mukaiseen oppilaitosasteeseen. Valinnalla "Astetiedon peruste: Kaikki oppilaitokset" tuen saaja tilastoituu kaikkiin tilastointijakson maksutapahtumien mukaisiin oppilaitosasteisiin. Yhteissummassa tuen saaja esiintyy kuitenkin vain kerran.

Oppilaitosasteeseen "Ulkomaiset oppilaitokset" tilastoituvat ne opintotuen saajat, jotka suorittavat tutkintoa ulkomaisessa oppilaitoksessa.

Opintotuen saajan ikä on ikä tilastointijakson lopussa. Lukuvuoden tiedoissa ikä on kuitenkin ikä lukuvuoteen sisältyvän syyslukukauden lopussa.

Opintotuen saajat on tilastoitu saajan asuinkunnan perustella. Kunta tilastoituu valitun ajanjakson lopun tietojen mukaan. Lukuvuoden tiedoissa aluetieto on kuitenkin lukuvuoteen sisältyvän syyslukukauden lopun tieto.

Muuttujat

Tilastointiaika

Vuositiedot vuodesta 2005. Kuukausitiedot kuluvalta ja kahdelta edelliseltä vuodelta.

Päivitystiheys

Kuukausittain. Vuositiedot tammikuussa ja lukuvuositiedot elokuussa.

Tietolähde

Kela. Opintotuen käsittelyjärjestelmästä muodostetut tilastointitiedostot.

Lisätietoja

Lisätietoja opintotuesta www.kela.fi » Tietoa Kelasta » Tilastot » Tilastot aiheittain » Opintotuki ja www.kela.fi » Henkilöasiakkaat » » Opiskelijat » Opintotuki.

Yhteystiedot

Kela, analytiikka- ja tilastoryhmä
sähköposti: tilastot@kela.fi