Etuuksien hakemukset ja ratkaisut

NIT014A


Aihe

Koosteraportti

Tietosisältö

Raportti sisältää tietoja Kelan keskeisimpien etuuksien ratkaisutoiminnasta koko maan osalta.

Ratkaisut. Tilastointijakson aikana tehtyjen ratkaisujen lukumäärä. Mukana ovat vain Kelan toimistoissa ratkaistut hakemukset.

Läpimenoajan keskiarvo. Läpimenoajan aritmeettinen keskiarvo lasketaan tilastointijakson aikana tehdyille ratkaisuille. Läpimenoaika on hakemuksen ratkaisupäivän ja saapumispäivän erotus kalenteripäivinä. Läpimenoaika sisältää myös mahdolliseen lisäselvitysprosessiin kuluneen ajan.

Muuttujat ja luokitukset

Tilastointiaika

Vuositiedot vuodesta 2004. Kuukausitiedot kuluvalta ja kolmelta edelliseltä vuodelta. Perustoimeentulotuen tiedot 1.1.2017 alkaen.

Päivitystiheys

Kuukausittain. Vuositiedot tammikuussa.

Tietolähde

Kela

Lisätietoja

Lisätietoja Kelan internet-sivuilla (www.kela.fi).

Yhteystiedot

Kela, tilastotietopalvelu
sähköposti: tilastot@kela.fi